Z.ORG KU LEUVEN

Zorg verbindt

 
 
 
 
 

Het oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg

Het oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg is een op maat aangeboden begeleiding om te zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk en zo kwaliteitsvol mogelijk in zijn eigen thuisomgeving kan blijven.

Een team van verzorgenden, verpleegkundigen en deskundigen werken voor hen een traject uit om dit mogelijk te maken, niet alleen gericht op verzorging maar ook bijvoorbeeld door adviesverlening rond hulpmiddelen, woningaanpassingen.

We voorzien ook een kamer waarin de cliënt kan verblijven gedurende maximaal 3 weken als hij even niet langer thuis kan blijven.
Het gaat hier niet om een ziekenhuisopname.

Een oplossing op maat

Tijdens het verblijf in de kamer, bekijken we met de cliënt welke problemen hij ondervindt en welke oplossingen hiervoor kunnen geboden worden. Zo krijgt hij bijvoorbeeld de kans om verschillende hulpmiddelen uit te testen.

Een team van experten in de thuiszorg zal met hem bekijken welke hulp thuis nuttig is en zal deze dan ook organiseren in overleg met de cliënt en zijn familie/naasten. Door middel van vragenlijsten en overleg met de verschillende hulpverleners zal men een oplossing op maat uitwerken.

We streven er naar om de cliënt uiterlijk na 3 weken terug naar thuis te laten gaan door de oplossingen thuis te realiseren. Ook nadien blijven wij in contact met de cliënt.
De eigen huisarts, maar ook bijv. kinesitherapeut kunnen tijdens het verblijf blijven langskomen.


Download de brochure   Bekijk de reportage


Het OOT-project kwam tot stand door een samenwerking van Z.org KU Leuven, de dienst geriatrie UZ Leuven, Zorg Leuven, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, Huisartsenkring KHOBRA, Christelijke Mutualiteit Leuven, Socialistische Mutualiteit Leuven, Familiehulp, Thuishulp Brabant en Landelijke Thuiszorg.

Het oriëntatie- en opvolgingstraject thuiszorg
 
 

© 2024 Z.org KU Leuven

Z.org KU Leuven is gelieerd met KU Leuven en UZ Leuven

KU Leuven
UZ Leuven

Site by Ramdesign