Z.ORG KU LEUVEN

Zorg verbindt

 
 
 
 
 

PVT Andreas

PVT Andreas heeft twee campussen; campus Lubbeek en campus Melsbroek.


Campus Lubbeek

PVT Andreas campus Lubbeek bestaat uit vier afdelingen:

Afdeling Plato

“Alles wordt, niets is”

Plato is een afdeling voor onze meest autonome mensen. Op deze afdeling verblijven 8 bewoners.? De bewoners van deze afdeling zijn elk op hun manier bezig met een eigen project naar meer zelfstandigheid.

Er is géén permanente aanwezigheid van begeleiders op deze afdeling, er is wel steeds een hulpverlener bereikbaar indien nodig.

Doelstelling:

 • Op deze afdeling wordt zeer individueel gewerkt volgens de doelstellingen van de bewoners;
 • Het aanbieden van een woonvorm met minimale begeleiding en maximale autonomie (proeftuin voor meer zelfstandigheid/zelfstandig wonen);
 • Accent zeer sterk op het re-integreren van de bewoners in de samenleving.

Afdeling Voltaire

“Het paradijs is waar ik ben”

Voltaire is een afdeling waar 24 mensen wonen, zij wensen langdurig gebruik te maken van een woonvorm met een duidelijke structuur.

De werking is autonomie bevorderend zonder enige druk uit te oefenen op het individu. De begeleiding is 24 uur op 24 uur aanwezig.

Doelstelling:

 • Het verderzetten van de begeleiding door een multidisciplinair team;
 • Het aanbieden van een woonvorm met de nodige structuur en begeleiding volgens de Herstelvisie;
 • Het integreren van de bewoners in de samenleving;
 • Proberen maximaal de mogelijkheden van de bewoners te behouden en te verbeteren;
 • Aandacht voor individuele interesses;
 • Het aanbieden van aangepaste activiteiten (zowel in groep als individueel).

Afdeling Tolstoy

“Als je gelukkig wil zijn, wees dan gelukkig”

Op deze afdeling verblijven 24 bewoners. Vooral ouderen met cognitieve problemen (zoals beginnende dementie) maar ook ouderen met een psychiatrische problematiek (zoals langdurige depressie en angststoornissen). De bewoners zijn lichamelijk nog zelfstandig, maar kunnen door hun psychische toestand niet meer alleen wonen.

Omdat de wachttijd voor een opname in een woonzorgcentrum (WZC) voor mensen met een dergelijk profiel zeer lang is, kunnen zij in afwachting bij ons verblijven.

Doelstelling:

 • Het verderzetten van de begeleiding door een multidisciplinair team;
 • In afwachting van een plaats in een WZC een zo huiselijk mogelijke 'thuis' aanbieden;
 • Proberen maximaal de mogelijkheden van de bewoners te behouden;
 • Aandacht voor individuele interesses;
 • Het oriënteren van de bewoner in de verdere toekomst.

Afdeling Levinas

“Het oneindige openbaart zich uitsluitend in het gelaat van de Ander”

Levinas is een afdeling waar 18 mensen wonen. De werking van deze afdeling is gelijkaardig aan deze van de afdeling Voltaire

Doelstelling:

 • Het verderzetten van de begeleiding door een multidisciplinair team;
 • Het aanbieden van een woonvorm met de nodige structuur en begeleiding volgens de Herstelvisie;
 • Het integreren van de bewoners in de samenleving;
 • Proberen maximaal de mogelijkheden van de bewoners te behouden en te verbeteren;
 • Aandacht voor individuele interesses;
 • Het aanbieden van aangepaste activiteiten (zowel in groep als individueel).

Campus Melsbroek

PVT Andreas campus Melsbroek heeft momenteel 1 afdeling:

Het PVT Andreas campus Melsbroek is momenteel een afdeling binnen het MS ziekenhuis. Hier verblijven 15 bewoners. Medio 2020 komt er een nieuwbouw waardoor de campus in eerste fase zal uitbreiden met 30 bewoners.

Dit is een afdeling voor onze meest autonome mensen. Hun chronische problematiek is in belangrijke mate gestabiliseerd. De bewoners zijn lichamelijk nog zelfstandig, maar kunnen door hun psychische beperkingen niet meer alleen wonen.

Doelstelling:

 • Het verderzetten van de behandeling door een multidisciplinair team;
 • Het aanbieden van een woonvorm met de nodige structuur en begeleiding;
 • Aandacht voor individuele interesses;
 • Eigen talenten en passies herontdekken;
 • Veel aandacht voor autonomie en eigen regie;
 • Het aanbieden van aangepaste activiteiten (zowel in groep als individueel);
 
 

© 2024 Z.org KU Leuven

Z.org KU Leuven is gelieerd met KU Leuven en UZ Leuven

KU Leuven
UZ Leuven

Site by Ramdesign