Z.ORG KU LEUVEN

Zorg verbindt

 
 
 
 
 

Algemene informatie

Het psychiatrisch verzorgingstehuis Andreas (PVT) is verbonden aan Z.org KU Leuven. PVT Andreas heeft twee campussen; een campus in Lubbeek en een campus in Melsbroek.

Een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) is een woonvorm waar u kan verblijven indien u (nog) niet in de mogelijkheid verkeerd om zelfstandig te wonen.

Indien u behoefte hebt aan een permanente psychiatrische ondersteuning en begeleiding, ontvangen wij u graag voor een langdurig verblijf in onze PVT. Bij ons bent niet langer patiënt, we beschouwen u als een bewoner van onze PVT.

In onze werking draait het om U en Uw leefwereld. Wij werken volgens de herstelvisie waarbij u en uw begeleiders gelijkwaardige partners zijn. Samen bespreken we uw toekomstverwachtingen. De begeleiders nemen een coachende rol op met als doel uw autonomie te behouden of (terug) te verwerven.

Het aanbod van individuele en groepsactiviteiten is afgestemd op mogelijkheden en interesses van elke bewoner. Ons multidisciplinair team staat klaar om u te ondersteunen waar nodig en beoogt een maximale integratie in de (lokale) gemeenschap.

Visie

Als Professioneel en multidisciplinair team willen wij een veilig, geborgen gevoel geven aan onze bewoners en een thuis creëren binnen de Lubbeekse dorpsgemeenschap waar autonomie belangrijk is en we elkaar nabij zijn.
Waar we doorzetten om samen doelen te bereiken, we mekaar respecteren en waar anders zijn mag.
We willen eerlijk en evenwaardig communiceren, activiteit in groep of apart stimuleren, ondersteunende structuur aanbieden voor duidelijkheid en houvast.

We vertrekken vanuit een begeleidingsconcept dat stoelt op de herstelvisie. Dit betekent dat de bewoner zelf bepaalt hoe hij verder wil in het leven. De begeleiders staan coachend aan de zijlijn.

Zo streven we ernaar om de bewoner een warme thuis te bieden waarin we de doelstellingen van elke bewoner trachten te realiseren. Dit met behoud van ieders eigenheid. Door in te zetten op de maximale keuzemogelijkheden en autonomie van de bewoner trachten we ruimte te scheppen voor het (her)ontdekken van de eigen mogelijkheden.

We willen HOOP geven: de drijfveer van iedere mens.?Jaarlijks overlopen we met elke bewoner onze huisvisie.
Wij vragen of ze deze als positief ervaren en wat eventuele verbeterpunten zijn.
Zo houden wij de vinger aan de pols wat betreft bewonerstevredenheid.

 
 

© 2024 Z.org KU Leuven

Z.org KU Leuven is gelieerd met KU Leuven en UZ Leuven

KU Leuven
UZ Leuven

Site by Ramdesign